CALCURSE - tekst-gebaseerde organizer


Inhoudsopgave


Introductie

calcurse is een tekstgebaseerde kalender en planner. Het helpt om overzicht te houden over afspraken en alledaagse taken. Een aan te passen meldingssysteem herinnert de gebruiker aan komende deadlines, en de curses-gebaseerde interface kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Alle commando's zijn gedocumenteerd in een online hulpsysteem.

Overzicht

Inleiding

Ik begon te denken aan dit project toen ik bijna afgestudeerd was in de astrofysica... Het werd moeilijk om alles georganiseerd te houden en ik had behoefte aan een goed hulpmiddel om me daar bij te helpen. :)
Ik hou van programma's die gebruik maken van de tekst-interface, omdat ze simpel, snel, overdraagbaar en efficient zijn, dus ik dacht eraan om een simpele tekst-interface kalender te programmeren. Ook wilde ik graag verder leren programmeren in de programmeertaal C, welke ik alleen in mijn vooropleiding had gebruikt. Zodoende zou ik dus leren programmeren in C, en mijn zaakjes voor elkaar krijgen. Helaas studeerde ik af voordat ik klaar was met calcurse, maar ik was nog steeds geboeid door het project, in de hoop dat het ook voor anderen een handig programma zou zijn. En hier is dan het resultaat...

Waarom de naam 'calcurse', vraagt u zich af? Het is simpelweg een samentrekking van 'CALendar' en 'nCURSEs', de naam van de bibliotheek die gebruikt wordt om de gebruikers-interface aan te sturen.

Belangrijke kenmerken

Calcurse is multi-platform, neemt weinig systeembronnen in beslag, en is snel en betrouwbaar. Het moet gebruikt worden binnen een console of terminal, lokaal of op een aparte computer door middel van een connectie met een programma zoals ssh.
Calcurse kan op twee verschillende manieren gebruikt worden: interactieve of niet-interactieve modus. De eerste modus zorgt er voor dat men zijn eigen agenda bijna overal kan bekijken, dankzij de tekst-gebaseerde interface. Met de tweede modus, kan men makkelijk met geheugensteuntjes werken door calcurse met de juiste commandoregel-opties in een cron tab of shell init script te zetten.
Bovendien, is calcurse geschreven met de eindgebruiker in gedachten, en is dus zo gebruikersvriendelijk mogelijk. Dit betekent dat er een volledige hulp-functie is, en de beschikbare acties altijd op het scherm staan in de statusbalk. De gebruikers-interface is ook aan te passen, en men kan tussen verschillende kleurenschema's en layout-combinaties kiezen. En als laatste, is er het configurabele meldingssysteem, dat gebruikers verwittigt van op handen zijnde afspraken.

Installatie

Benodigheden

ncurses bibliotheek

Calcurse maakt alleen gebruik van een C compiler, zoals cc of gcc, en de ncurses bibliotheek. Het is onwaarschijnlijk dat er nog geen juiste versie van ncurses op uw computer staat, maar indien het niet zo is, is het via de volgende url te vinden:

		http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/
	

gettext bibliotheek

calcurse ondersteunt internationalisatie (i18n genoemd hierna) door middel van gettext. Dit betekent dat calcurse berichten in verschillende talen kan weergeven, indien gecompileerd met native language support (NLS). NLS is optioneel en als het niet nodig is, kan het uitgeschakeld worden. Dit wordt gedaan door --disable-nls als optie mee te geven aan configure (zie sectie Installatieprocedure).
Om te zien of gettext op het systeem aanwezig is, kan er gezocht worden naar het libintl.h header bestand b.v.:

        locate libintl.h
    
Indien het header bestand niet gevonden wordt, kan het via de volgende url verkregen worden:
         http://ftp.gnu.org/pub/gnu/gettext/
    
Noot: Zelfs als libintl.h gevonden wordt, is het misschien beter om de lokatie van het bestand tijdens de Installatieprocedure) mee te geven aan configure door middel van --with-libintl-prefix. Het zou kunnen, dat configure de bibliotheek niet kan vinden, als het op een niet-gangbare plaats geïnstalleerd is.

Installatieprocedure

Als eerste moet het volgende archief uitgepakt worden met gunzip en untar:

	tar zxvf calcurse-1.8.tar.gz
	
Zodra de benodigde pakketten geïnstalleerd zijn en het archief uitgepakt is, is de installatieprocedure vrij simpel, via de standaard drie stappen:
 1. ./configure
 2. make
 3. make install (mogelijk root privileges nodig)
Typ ./configure --help om een lijst te zien van mogelijke opties.

calcurse basis

Het aanroepen van calcurse

Commandoregel-opties

calcurse accepteert de volgende opties op de commandoregel (zowel korte en lange opties worden ondersteund):

-a, --appointment
Geeft de afspraken van vandaag weer en verlaat het programma.
Noot: de te gebruiken kalender waaruit de afspraken gelezen moeten worden, kan gekozen worden met de '-c' vlag.

-c <file>, --calendar <file>
Kies het te gebruiken kalenderbestand.
De standaardkalender is ~/.calcurse/apts (zie sectie calcurse bestanden).

-d <date|num>, --day <date|num>
Geef de afspraken weer van de gegeven datum of van het gegeven aantal komende dagen, afhankelijk van de opties. Er zijn twee mogelijkheden: In het eerste geval, wordt een lijst met afspraken voor de gegeven datum weergegeven, terwijl in het tweede geval, een lijst met afspraken voor de komende 'n' aantal dagen wordt weergegeven.
Als je bijvoorbeeld calcurse -d 3 intypt, zullen de afpraken voor vandaag, morgen en overmorgen worden weergegeven.
Noot: Net zoals bij de '-a' vlag, kan de te gebruiken kalender worden gekozen met de '-c' vlag.

-h, --help
Geeft een korte hulptekst weer, met de ondersteunde commandoregel-opties en verlaat het programma.

-n, --next
Geeft de eerstvolgende afspraak weer die binnen 24 uur valt en verlaat het programma.
De weergegeven tijd is het aantal uren en minuten tot de afspraak.
Noot: de te gebruiken kalender met de afspraken, kan gekozen worden met de '-c' vlag.

-t[num], --todo[=num]
Geef de 'todo' lijst weer en verlaat het programma. Als het optionele nummer num wordt meegegeven, zullen alleen de todo's met de prioriteit gelijk aan num worden weergegeven.
Noot: het nummer van de prioriteit moet liggen tussen 1 (hoogste) en 9 (laagste).

-v, --version
Geeft het versienummer van calcurse weer en verlaat het programma.
-x, --export
Exporteert de data van de gebruiker naar het iCalender-formaat. Gebeurtenissen, afspraken en taken worden geconverteerd en naar stdout gezonden.
Noot: Om de data te exporteren naar een bestand, kan men de standaard output omleiden met een commando zoals:
	    $ calcurse --export > my_data.ics
	

Omgevingsvariabele voor i18n

calcurse kan gecompileerd worden met native language support (zie gettext bibliotheek). Als je berichten wilt zien in je moedertaal, kijk dan eerst na of het beschikbaar is door naar het po/LINGUAS bestand te kijken. Dit bestand geeft de beschikbare talen weer door middel van twee letters. (Voorbeeld, fr duidt frans aan). Indien je je taal niet vindt, zouden we het op prijs stellen, als je meehelpt met het vertalen van calcurse (zie Hoe kan ik helpen?).
Als je taal beschikbaar is, start calcurse met het volgende commando:

        LC_ALL=fr_FR calcurse
    
waar fr_FR de locale naam van dit voorbeeld is, maar veranderd moet worden naar de locale van de gewenste taal.
De te gebruiken karakterset zou ook gespecificeerd moeten worden, omdat anders in bepaalde gevallen de accenten en dergelijke niet correct weergegeven worden. De karakterset wordt gekozen in het begin van het po bestand, dat overeenkomt met de gewenste taal. Je kan bijvoorbeeld in het fr.po bestand zien dat het gebruik maakt van de iso-8859-1 karakterset, dus om calcurse te starten, kan het volgende commando worden gebruikt:
		LC_ALL=fr_FR.ISO8859-1 calcurse
	

Gebruikers-interface

Niet-interactieve modus

calcurse wordt in niet-interactieve modus gestart, als ten minste een van de volgende opties wordt gebruikt:
-a, -d, -h, -n, -t, -v
Dit betekent dat de gewenste informatie wordt getoond, en dat daarna calcurse simpelweg wordt verlaten en men weer terug is bij de shell prompt.
Op deze manier, kan men een regel zoals 'calcurse --todo --appointment' in zijn init config bestand zetten, zodat bij het inloggen de takenlijst en afspraken van vandaag worden weergegeven.

Interactieve modus

Als calcurse zonder opties of alleen met de -c optie wordt aangeroepen, wordt calcurse in interactieve modus gestart. In deze modus, wordt er een interface getoond, dat drie verschillende panels (panelen) bevat, waartussen je kan schakelen door middel van de 'TAB' toets, een notify-bar (informatiebalk), en een statusbar (statusbalk) (zie onderstaand figuur).


  afspraken panel---.                  .---kalender panel
           |                  | 
           v                  v
 +------------------------------------++----------------------------+
 |     Afspraken         ||     Kalender     |
 |------------------------------------||----------------------------|
 |           April 6, 2006 ||     April 2006     |
 |                  || Ma Di Wo Do Vr Za Zo |
 |                  ||           1  2 |
 |                  || 3  4  5  6  7  8  9 |
 |                  || 10 11 12 13 14 15 16 |
 |                  || 17 18 19 20 21 22 23 |
 |                  || 24 25 26 27 28 29 30 |
 |                  ||              |
 |                  |+----------------------------+
 |                  |+----------------------------+
 |                  ||      Taken      | taken
 |                  ||----------------------------| panel
 |                  ||              |  |
 |                  ||              |  |
 |                  ||              |<--.
 |                  ||              |
 +------------------------------------++----------------------------+
 |---[ Ma 2006-11-22 | 10:11:43 ]---(apts)----> 01:20 :: lunch <---|<--.
 +------------------------------------------------------------------+ informatie
 | ? Help   R Herteken H/L -/+1 Dag   G Ga Naar  C Config  | balk
 | Q Einde  S Opslaan  J/K -/+1 Week  Tab Schakelen       |<-. 
 +------------------------------------------------------------------+ |
                                    |
                                 statusbalk

    
Het eerste panel geeft een kalender weer, die het mogelijk maakt om een bepaalde datum te kiezen. Het tweede panel bevat de afspraken en gebeurtenissen van die dag. Het laatste panel bevat een lijst met taken (todo's) die nog moeten gebeuren, maar niet aan een bepaalde dag zijn toegewezen.
Aan de onderkant van het scherm is de statusbalk, die de mogelijke acties en de daarbij horende toetscombinaties weergeeft.
Net boven de statusbalk is de informatiebalk, die van links naar rechts het volgende toont: de huidige datum, de huidige tijd, het kalenderbestand dat in gebruik is (apts in het bovenstaand voorbeeld, dat het standaardkalender bestand is, zie de volgende sectie), en de volgende afspraak binnen 24 uur. In het voorbeeld staat dat het over een uur en twintig minuten tijd is voor de lunch.

Noot: Voor sommige acties, zoals het bewerken of toevoegen van een item, is het nodig dat er tekst wordt ingevoerd. Dit wordt gedaan met de hulp van de ingebouwde editor.
Als een regel met tekst langer is dan de breedte van het scherm, wordt er in de editor een '>', '*', or '<' karakter getoond in de laatste kolom, wat aanduid dat er respectievelijk meer karakters achter, voor en achter, of voor de huidige positie staan. De tekstregel schuift horizontaal mee als het nodig is.
Sommige bewerkingscommando's zijn gebonden aan speciale controle karakters. Hierna zijn de beschikbare bewerkingscommando's weergegeven ('^' staat voor de control-toets):

calcurse bestanden

De volgende structuur wordt in je $HOME directory aangemaakt, als calcurse voor de eerste keer wordt gestart:

    $HOME/.calcurse/
         |___conf
         |___apts
         |___todo
    
Het conf bestand bevat de configuratie van de gebruiker.
Het apts bestand bevat alle gebeurtenissen en afspraken van de gebruiker.
Het todo bestand bevat de todo lijst.

Online hulp

De ingebouwde hulp kan waar nodig aangeroepen worden door middel van de '?' toets. Tijdens het gebruik van de hulpschermen kan een specifiek commando opgevraagd worden door op de toetscombinatie te drukken van dat commando.

Opties

Alle opties van calcurse zijn aan te passen vanuit het Configuratie menu. Als je op 'C' drukt, kom je in een submenu met 4 keuzes: Druk opnieuw 'C' om naar de configuratie van de kleurenschema's te gaan, druk op 'L' om naar de hoofdindeling van calcurse te gaan (in andere woorden, waar de 3 panels op het scherm komen), druk op 'G' om een aantal algemene opties in te stellen, en als laatste kan de informatiebalk worden aangepast worden met de toets 'N'.

Algemene opties

Met de volgende opties kan calcurse naar wens ingesteld worden:

Kleurenschema's

De kleurenschema's van calcurse zijn aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Om het standaard schema te wijzigen, zijn er in het configuratiescherm de mogelijke opties weergegeven voor voor- en achtergrondkleuren. Door met de pijltjes-toetsen of de calcurse-toetsen de cursor te verplaatsen, en met 'X' of spatie een kleur te selecteren, kan de gebruiker de kleur toegepast zien. Het is ook mogelijk om de standaard kleuren van de terminal te gebruiken. Selecteer hiervoor de corresponderende optie.

De kleuren van de randen, titels, toetshulp, en algemene informatie binnen de statusbalk zullen worden aangepast. Er is ook een zwart-wit schema, voor terminals die geen kleuren ondersteunen.
Noot:

Layout configuratie

De layout stelt de positie van de panels van calcurse in. Bij de standaard layout is de positie van het kalender panel in de terminal rechtsboven, het todo-panel rechtsonder, en het afspraken panel wordt aan de linkerkant van het scherm getoond (zie het figuur in sectie Interactieve modus voor een voorbeeld van de standaard layout).
Door een andere layout te kiezen in het configuratie scherm, kan de gebruiker calcurse zo het beste aan zijn behoeftes aanpassen.

Informatiebalk instellingen

De volgende opties stelt het gedrag van de informatiebalk in:

bekende bugs

Wanneer calcurse gebruikt maakt van een zwart-wit schema terwijl de $TERM variabele is ingesteld op xterm-color, zullen er verkeerde items gemarkeerd worden. Gebruik om deze bug op te lossen, xterm-xfree86 in plaats van xterm-color in de variabele $TERM, adviseert Thomas E. Dickey (xterm maintainer):

"De waarde van xterm-color voor $TERM is geen goede keuze voor XFree86 xterm, omdat het vaak gebruikt wordt voor een optie in terminfo, dat bce niet ondersteunt. Maak gebruik van de xterm-xfree86 optie die met de xterm van XFree86 wordt gedistribueerd (of eenzelfde die wordt gedistribueerd met ncurses)."

Het melden van bugs en aanmerkingen

Meldt bugs en aanmerkingen alstublieft aan:

    calcurse@culot.org
    
Of aan de auteur:
    frederic@culot.org
    

Hoe kan ik helpen?

Mocht je mee willen helpen aan het project, dan kan je ten eerste laten weten wat je wel en niet goed vindt, en of er nog dingen zijn die je mist in calcurse. Ook wordt het vertalen van calcurse berichten en documentatie zeer gewaardeerd.

Noot: Alle hulp bij het 'internationaliseren' van calcurse wordt zeer op prijs gesteld, maar voordat je begint, mail dan eerst naar calcurse-i18n@culot.org, om te weten te komen of iemand anders al met een vertaling naar jouw taal bezig is.

Vertalen van de documentatie

De doc/ directory van het bronpakket bevat alle vertalingen van de handleidingen van calcurse. Als de handleiding van je moedertaal echter nog niet aanwezig is, wordt het zeer op prijs gesteld als je kunt helpen met de vertaling.
Kopieer eenvoudig de bestaande handleiding naar manual_XX.html, waar XX de code is van je taal. Vertaal dan het zojuist aangemaakte bestand en zend het naar de auteur (zie Het melden van bugs en aanmerkingen), zodat het bij de volgende versie van calcurse gevoegd can worden.

calcurse i18n

Zoals eerder gezegd, maakt calcurse gebruikt van gettext om berichten weer te geven in meerdere talen. Deze sectie informeert hoe de berichten te vertalen in je moedertaal. Deze howto is echter met opzet incompleet, en verlegt de focus op het werken met gettext voor calcurse. Voor meer gespecificeerde informatie of om het grotere geheel te begrijpen, is er de GNU gettext handleiding:

        http://www.gnu.org/software/gettext/manual/
    
In principe, zijn er drie verschillende mensen bezig in de vertaalketen: programmeurs, de vertaal coördinator, en de vertalers. Na in vogelvlucht uit te leggen hoe dingen werken, zal de taak van de vertaler beschreven worden.

Overzicht

Om het mogelijk te maken om teksten weer te geven in de taal van de gebruiker, zijn er twee stappen vereist: internationalisatie (i18n) en localisatie (l10n). i18n zorgt ervoor dat calcurse meerdere talen ondersteund. De programmeurs markeren de te vertalen tekst (strings genaamd) en bieden een manier aan om deze direct te vertalen als calcurse gestart is. l10n zorgt ervoor dat de i18n-de calcurse zich instelt op de taal van de gebruiker, dus worden de door de programmeurs gemarkeerde strings vertaald, en wordt de omgeving correct ingesteld, zodat calcurse gebruik kan maken van de vertaling.

Dus, de te vertalen strings worden eerst gemarkeerd door de programmeurs binnen in de C broncode, dan worden ze verzameld in een sjabloon bestand (calcurse.pot - de pot extensie staat voor portable object template, wat zoiets als overdraagbaar object sjabloon betekent). De inhoud van deze sjabloonbestanden worden dan samengevoegd met de vertaalbestanden van elke taal (fr.po voor frans, bijvoorbeeld - waar po voor portable object staat, dus bedoeld om gelezen en gewijzigd te worden door mensen). Dit bestand wordt door een vertaalteam vertaald, en verzonden naar de ontwikkelaars. Bij het compileren wordt voor efficientie een binaire versie van dit bestand gemaakt (fr.mo - mo staat voor machine object, dus met als doel gelezen te worden door programma's), en geïnstalleerd. calcurse gebruikt dit bestand dan, om de strings te vertalen volgende de instellingen van de locale van de gebruiker.

Taken van de vertaler

Stel dat iemand met het vertalen naar een nieuwe taal wil beginnen. Dan zijn dit de stappen die gevolgd moeten worden:

po-bestanden

De indeling van de po-bestanden is vrij simpel. Po-bestanden bestaan uit vier onderdelen:

 1. locatie regels: informeert waar de strings gevonden kunnen worden (bestandsnaam en regelnummer), in het geval dat je het een beetje in context wilt zien.
 2. msgid regels: de te vertalen strings.
 3. msgstr regels: de vertaalde strings.
 4. regels met een '#' ervoor: commentaar (sommige met een speciale betekenis, zoals we verderop zullen zien).
Eigenlijk, hoef je alleen de msgstr regels te vullen met de vertaling van bovenstaande msgid regels.

Een paar aanmerkingen:

Links

Deze sectie bevat links en referenties welke je misschien interesseren.

calcurse homepage

De calcurse homepage is hier te vinden:

	http://culot.org/calcurse
	

calcurse mededelingenlijst

Mocht je interesse hebben in het project, en op de hoogte wilt worden gehouden als er een nieuwe versie uitkomt, kan je jezelf inschrijven op de calcurse mededelingenlijst. Je ontvangt dan een email zodra er iets nieuws is in calcurse.
Om je in te schrijven, zend dan een email naar calcurse-announce@culot.org met "subscribe" ingevuld bij 'onderwerp'.

calcurse RSS feed

Nog een mogelijkheid om op de hoogte te blijven over nieuwe versies is om de RSS feed te volgen:

	http://culot.org/calcurse/news_rss.xml
	
Deze RSS feed wordt iedere keer vernieuwd als er een nieuwe versie van calcurse beschikbaar is, waarbij ook de nieuwe opties beschreven worden.

Dankwoord

Het is tijd om de mensen te bedanken, zonder wie dit programma niet zou bestaan! Hier is een lijst met mensen die ik graag wil bedanken:


En als laatste wil ik graag de mensen bedanken die calcurse gebruiken, en mij aanvullingen en opbouwende kritiek stuurden.
Copyright (c) 2004-2007 Frédéric Culot
Calcurse version 1.7 - Last change: January 16, 2007