aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc
diff options
context:
space:
mode:
authorFrederic Culot <calcurse@culot.org>2008-03-02 08:50:17 +0000
committerFrederic Culot <calcurse@culot.org>2008-03-02 08:50:17 +0000
commitdb9a664741a8c2c0081b985df9fe5caa8407d0a4 (patch)
treeaa6bad3876d168d7c1e1d6c2f3d8cf21f78c5557 /doc
parent17c1e8747c74a7f7b33d577f76da69cd7daf64b0 (diff)
downloadcalcurse-db9a664741a8c2c0081b985df9fe5caa8407d0a4.tar.gz
calcurse-db9a664741a8c2c0081b985df9fe5caa8407d0a4.zip
NEWS and po files updated
Dutch manual and translation updated, thanks Jeremy
Diffstat (limited to 'doc')
-rwxr-xr-xdoc/manual_nl.html55
1 files changed, 27 insertions, 28 deletions
diff --git a/doc/manual_nl.html b/doc/manual_nl.html
index ef2d3d4..b3c780c 100755
--- a/doc/manual_nl.html
+++ b/doc/manual_nl.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NL">
<!--
/*
- * $calcurse: manual_nl.html,v 1.5 2008/02/14 20:07:43 culot Exp $
+ * $calcurse: manual_nl.html,v 1.6 2008/03/02 08:50:17 culot Exp $
*
* Calcurse - text-based organizer
* Copyright (c) 2004-2008 Frederic Culot
@@ -43,14 +43,13 @@
<span class="main">CALCURSE - tekst-gebaseerde organizer</span></h1>
<div class="warn">
-<div class="todo">
-<h1>Abstract</h1> This manual describes <code>calcurse</code> functionnalities,
-and how to use them. The installation from source is first described, together
-with the available command line arguments. The user interface
-is then presented, with all of the customizable options that change
-<code>calcurse</code> behavior. Last, bug reporting procedure is explained, as
-well as the way one can contribute to <code>calcurse</code> development.
-</div>
+<h1>Abstract</h1> Deze handleiding beschrijft de functionaliteit van calcurse
+en hoe die te gebruiken. Als eerste wordt de installatie vanaf de broncode
+beschreven, samen met de commandoregel-argumenten. Daarna, wordt de interface
+met alle instellingen die de werking van <code>calcurse</code> wijzigen,
+besproken. Als laatste wordt zowel de procedure van het melden van fouten in
+<code>calcurse</code> uitgelegd, alsook de manier waarop men kan meehelpen om
+<code>calcurse</code> te verbeteren.
</div>
<div id="toc">
@@ -77,8 +76,7 @@ well as the way one can contribute to <code>calcurse</code> development.
<ul>
<li><a href="#basics_invocation_commandline">4.1.1 Commandoregel-opties</a></li>
<li><a href="#basics_invocation_variable">4.1.2 Omgevingsvariabele voor i18n</a></li>
- <li><a href="#basics_invocation_environment"><span class="todo">4.1.3 Other environment
- variables</span></a></li>
+ <li><a href="#basics_invocation_environment">4.1.3 Andere omgevingsvariabelen</a></li>
</ul></li>
<li><a href="#basics_interface">4.2 Gebruikers-interface</a>
<ul>
@@ -356,27 +354,26 @@ well as the way one can contribute to <code>calcurse</code> development.
het volgende commando worden gebruikt:</p>
<pre>LC_ALL=fr_FR.ISO8859-1 calcurse</pre>
-<div class="todo">
-<h3>4.1.3 Other environment variables<a name="basics_invocation_environment"></a></h3>
+<h3>4.1.3 Andere omgevingsvariabelen<a name="basics_invocation_environment"></a></h3>
<p>
- The following environment variables affect the way <code>calcurse</code>
- operates:</p>
+ De volgende omgevingsvariabelen bepalen hoe <code>calcurse</code> werkt:</p>
<dl>
<dt><code>VISUAL</code></dt>
- <dd>Specifies the external editor to use for writing notes.
+ <dd>Specificeert welke externe editor wordt gebruikt voor het
+ schrijven van een noot.
</dd>
<dt><code>EDITOR</code></dt>
- <dd>If the <code>VISUAL</code> environment variable
- is not set, then <code>EDITOR</code> will be used as
- the default external editor. If none of those variables are set,
- then <code>/usr/bin/vi</code> is used instead.
+ <dd>als de <code>VISUAL</code> omgevingsvariabele niet is ingesteld,
+ zal de inhoud van <code>EDITOR</code> worden gebruikt voor het
+ bepalen van de externe editor. Als beide variabelen niet zijn
+ ingesteld zal <code>/usr/bin/vi</code> worden gebruikt.
</dd>
<dt><code>PAGER</code></dt>
- <dd>Specifies the default viewer to be used for reading notes.
- If this variable is not set, then <code>/usr/bin/less</code> is used.
+ <dd>Specificeert met welk programma een noot wordt weergegeven.
+ Als de variabele leeg is, zal <code>/usr/bin/less</code> gebruikt
+ worden.
</dd>
</dl>
-</div>
<h2>4.2 Gebruikers-interface<a name="basics_interface"></a></h2>
<h3>4.2.1 Niet-interactieve modus<a name="basics_interface_noninteractive"></a></h3>
@@ -521,16 +518,18 @@ $HOME/.calcurse/
</pre>
<dl class="compact">
<dt><code>notes/</code>:</dt>
- <dd><span class="todo">this subdirectory contains descriptions of the notes
- which are attached to appointments, events or todos. One text file is
- created per note, whose name is built using mkstemp(3) and should be
- unique, but with no relation with the corresponding item's description.</span></dd>
+ <dd>deze subdirectory bevat de beschrijvingen van de noten die
+ zijn bijgesloten bij afspraken, gebeurtenissen of taken. Voor
+ elke noot wordt er een tekstbestand aangemaakt. Dit bestand
+ heeft een unieke naam dat bepaald wordt door mkstemp(3). Deze
+ naam heeft echter geen enkel verband met de beschrijving van
+ het corresponderende item.</dd>
<dt><code>conf</code>:</dt>
<dd>bevat de configuratie van de gebruiker.</dd>
<dt><code>apts</code>:</dt
<dd>bevat alle gebeurtenissen en afspraken van de gebruiker.</dd>
<dt><code>todo</code>:</dt>
- <dd>bevat de todo lijst.</dd>
+ <dd>bevat de takenlijst.</dd>
</dl>
<h2>4.4 Online hulp<a name="basics_help"></a></h2>